Rank Name Trend Ranking Points
1 Zhao Ruliang 22730
2 Zheng Yubo ↑1 20531
3 Chu Bingjie ↓1 19399
4 Tang Chunxiao ↑1 16816
5 Shi Hanqing ↑2 16577
6 Zhang Kunpeng ↑2 15401
7 Phone Myint Kyaw ↓3 15296
8 Chen Shuangyou ↓2 14948
9 Gong Haifeng 14520
10 Wu Hao ↑7 13906
11 Wu Zhenyu ↑1 13125
12 Dai Yong ↑2 12997
13 Yang Fan ↓3 12955
14 Hao Tian ↓3 12610
15 Lei Yiwei ↑18 12472
16 Zhang Taiyi ↓3 12238
17 Chao Lumen ↓1 11812
18 Feng Zeyuan ↑14 11692
19 Liu Xin ↓4 11576
20 Meng Fanyu ↑10 11172
21 Shi Tianqi ↓3 11138
22 Li Yingdong ↓1 11114
23 Yu Haitao ↓1 11064
24 Li Ke ↑1 11025
25 Liu Junyan ↑2 10918
26 Zhu Long ↓7 10789
27 Guan Zhen ↓7 10739
28 Wang Dashuang ↓2 10567
29 Liang Shiyu ↑12 10314
30 Zhao Yunbiao ↓2 10296
31 Shan Hongyu ↑3 10265
32 Liu Yang ↑4 10176